Jäsenalueelle

Ajankohtaista

6.11.2017

Vuoden julkaisu -palkinto työelämäprofessori Solja Niemelälle

Vuoden julkaisu: raskauden aikainen tupakointi yhteydessä skitsofreniaan

Työelämäprofessori Solja Niemelän tutkimus, jossa todettiin yhteys raskauden aikaisen nikotiinialtistuksen ja skitsofreniaan sairastumisriskin välillä, palkittiin Psykiatripäivien yhteydessä 3.11.2017 Vuoden julkaisu -palkinnolla. Palkittu artikkeli ”Prenatal Nicotine Exposure and Risk of Schizophrenia Among Offspring in a National Birth Cohort” julkaistiin American Journal of Psychiatry -lehden numerossa 173:8 elokuussa 2016. Tutkimus tehtiin Turun yliopiston, THL:n ja Columbia Universityn yhteistyönä.

Niemelä tutki vuosina 1983-1998 syntyneiden skitsofreniaan myöhemmin sairastuneiden henkilöiden ja heidän verrokkiensa äitien raskaudenaikaista nikotiinialtistusta. Tiedot skitsofreniaan sairastumisesta saatiin kansallisista rekistereistä. Tutkittavien henkilöiden äitien nikotiinialtistus selvitettiin määrittämällä kansalliseen biopankkiin raskauden aikana säilöttyjen verinäytteiden seerumin kotiniinipitoisuus. Kotiniini on nikotiinin aineenvaihduntatuote, jota käytetään tupakoinnin biomarkkerina.

Tutkimuksessa todettiin, että korkeampi äidin raskauden aikainen kotiniinipitoisuus oli yhteydessä suurentuneeseen skitsofreniaan sairastumisen riskiin heidän jälkeläisillään. Korkeimpaan nikotiinialtistukseen liittyi 38% suurentunut skitsofrenian riski. Äidin ikä, vanhempien psykiatriset sairaudet, sosioekonominen status tai muut tekijät eivät selittäneet löydöksiä.

Raskaudenaikainen tupakointi on merkittävä kansanterveydellinen ongelma, joka koskettaa 12-25% raskauksista Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Muiden terveyshaittojen lisäksi tupakointi raskauden aikana voi johtaa lapsen keskushermoston kehityksellisten poikkeavuuksien syntyyn.

Julkaisu toi uutta tietoa raskauden aikaisen tupakoinnin ja skitsofrenian välisestä yhteydestä. Siinä yhdistettiin ensimmäisen kerran raskauden aikaisen tupakoinnin biomarkkeri skitsofreniaan. Muita perusteluja tutkimuksen palkitsemiseen olivat mm. tutkimusaineiston laajuus, rekisteritietojen ansiokas yhdistäminen, luotettavien menetelmien käyttäminen ja tulosten monipuolinen analysointi. Lisäksi tutkimus on julkaistu arvostetussa psykiatrian alan lehdessä. Tulosten perusteella puuttuminen tehokkaammin raskauden aikaiseen tupakointiin voi mahdollisesti ehkäistä skitsofreniaan sairastumista, mutta lisätutkimusta aiheesta tarvitaan.

Suomen Psykiatriyhdistyksen tutkijajaos valitsee vuosittain parhaan edellisenä vuonna ilmestyneen Psykiatriyhdistyksen jäsenen kirjoittaman psykiatrian alan julkaisun, joka palkitaan syksyn Psykiatripäivien yhteydessä.


Palaa otsikoihin